Nieuw keurmerk “ValsPositivisme” voor bewust “positiveren” van negatieve zaken geboren! (en iedereen kan het aanvragen)

Keurmerk ValsPostivisme

Vandaag, maandag 35 Maart 2019, is het keurmerk “ValsPositivisme” geboren.

Wat is “ValsPositivisme”?

ValsPositivisme is het bewust “overschreeuwen” van negatieve zaken door middel van communicatie in de breedste zin van het woord. Vooral politiek en bestuurders bedienen zich van deze techniek wetende dat een “positieve” boodschap beter aankomt bij het brede publiek, maar ook in het bedrijfsleven bedient men zich in geruime mate van deze communicatie-techniek. Door het brengen van een “Positieve” boodschap probeert men de “negatieve” boodschap te verdoezelen of zelfs helemaal “weg te werken”. De reden om gebruik te maken van “ValsPositivisme” is veelal gelegen in opportunistische of financiële redenen maar ook de zucht naar macht lijkt het gebruik van “ValsPositivisme” te legitimeren.

“ValsPositivisme” een voorbeeld:

De gemeente renoveert een weg. Er komt een plan, burgerparticipatie een ambtelijk projectleider etc. Ook komt er een “deadline”. Die deadline wordt overschreden en van de burgerparticipatie komt weinig tot niets terecht. Na meer dan een jaar is de renovatie nog niet klaar en beginnen de inwoners die hebben meegedaan aan “de burgerparticipatie” verhaal te halen. De klachten stromen binnen en de gemeente weet zelf ook wel dat hier “het nodige is fout gegaan”. Wat doe je dan als gemeente? De inwoners gelijk geven? Het project een “boost” geven waardoor alles toch nog “zoals afgesproken” in orde komt? Of…zie je dat als een bestuurlijke afgang? Is het geld op? Zijn het “altijd dezelfde inwoners die zeuren”? De oplossing is dan “ValsPositivisme”! Je plaatst een bericht over het feit dat de renovatie van de betreffende weg een groot succes is en geeft aan dat er sinds de renovatie geen ongelukken meer op die weg gebeurt zijn en dat de renovatie dus “een grandioos succes is”! Dat is ook zo maar dat was óók al zo sinds mensenheugenis: er is nooit een ongeluk gebeurd, maar dat maakt totaal niet uit. Dit bericht zal afleiden van de negatieve boodschap en daarmee is het doel behaald.

Wie kan het keurmerk “ValsPositivisme” toekennen en waaraan?

Het keurmerk “ValsPositivisme” is in het leven geroepen door een groep van milieuactivisten die anoniem wenst te blijven. De groep werd in toenemende geconfronteerd met het “weg-positiveren” van wat deze groep noemt: “ongewenste realistische en veelal negatieve boodschappen” en vond dat ze daar iets mee moest doen.
De werkgroep “ValsPositivisme” gaat hier iets aan doen door een keurmerk toe te kennen aan iedere vorm van communicatie die digitaal te vinden is en die (naar mening van de groep) bewezen doet aan “ValsPositivisme”. Het keurmerk zal middels een afbeelding met link naar de betreffende communicatievorm gepubliceerd worden op deze website (www.jezultermaarwonen.nl) Uitsluitend de groep kan het kenmerk toekennen en zal zich daarbij beroepen op het door de aanvrager ingediende (digitale) bewijs.

Hoe vraag ik het keurmerk “ValsPositivisme”aan?

Het keurmerk “ValsPositivisme” is aan te vragen via het contactformulier van deze website. De aanvraag dient samen met een of meerdere link(s) naar de originele (valse) communicatievorm(en) en een duidelijke motivatie inclusief bewijzen verstuurd te worden. De groep die dit initiatief genomen heeft zal binnen een week de aanvraag beoordelen. Als de aanvraag goedgekeurd is zullen wij op deze site een foto plaatsen met een afbeelding van het betreffende communicatie-medium voorzien van het keurmerk-stempel, inclusief een link daar naar toe. Verder zullen wij je motivatie toevoegen aan het betreffende artikel. Over de beoordeling (wel/niet toekennen keurmerk) gaan wij niet in discussie. De naam van de indiener zal worden vermeld en eventuele reacties moeten door indiener dan ook zelf beantwoord worden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het toekennen of weigeren van het keurmerk nog voor eventuele gevolgen hiervan.
Omdat het keurmerk “ValsPositivisme” nog geen eigen middelen ter beschikking heeft en ook geen eigen website heeft draait dit initiatief voorlopig op deze website met dank aan de eigenaar/beheerder.