Hoe dien ik bezwaar in tegen de WOZ-beschikking 2020 (BSGW) inzake vliegtuigoverlast vliegveld Luik

Mededeling over de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2020

Woont u in zuidelijk Zuid-Limburg (NL) en ervaart u vliegtuigoverlast van vliegveld Luik? Betaalt u WOZ-belasting in Nederland? 
Lees dan aandachtig onderstaande mededeling, het kan u mogelijk geld opleveren!

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag over het jaar 2020 van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). 


De huizenprijzen zijn flink gestegen en daardoor vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Daarom zult u meer belasting moeten betalen.

Als u vindt dat de aanslag te hoog is kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moeten argumenten staan waarom de aanslag volgens u te hoog is. 

Een belangrijk argument om bezwaar aan te tekenen is er op 13 januari 2020 bijgekomen. Op die dag deed de Rechtbank Limburg uitspraak in een door een Eijsdens gezin gewonnen beroep. Het ging over de financiële schade die de Eijsdenaren leden door het luchtruimwijzigingsbesluit van juni 2013. Sinds 2013 is het vliegverkeer enorm toegenomen boven zuidelijk Zuid-Limburg en is de waarde van onroerend goed door die overlast vaak verminderd. 

Volgens de Rechtbank is de waarde van het onroerend goed veel meer gedaald dan de schadevergoeding die door het ministerie was toegekend. In de uitspraak werd de waardevermindering op € 13.000 vastgesteld.

De uitspraak van de Rechtbank geeft duidelijk aan dat er terecht geklaagd is. Er is sprake van een aanzienlijke waardevermindering vergeleken met de situatie van vóór 2013. Daarom is het belangrijk kritisch te kijken naar de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning in de aanslag. Check zelf of u nadeel ondervindt van de nog steeds toenemende vliegtuigoverlast die ons uit de slaap haalt of ervoor zorgt dat we niet in slaap kunnen komen. Als het nadeel volgens u niet of onvoldoende in de aanslag is meegenomen (WOZ-waarde) kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking kunt u zelf indienen, al dan niet met behulp van een rechtsbijstandsverlener/gespecialiseerd bureau o.a. te vinden via internet.

Op de website www.milieufronteijsden.nl en ook op de persoonlijke website van Rob Hoenen www.jezultermaarwonen.nl vindt u een voorbeeld-brief.

Milieu front Eijsden

Update: 1-3-2020 Let op! U zult hier geen voorbeeldbrief vinden maar als u blijft doorlezen en vooral ook de reacties hier beneden goed leest, lukt het u vast om toch een gedegen bezwaar in te dienen. Ook leggen we beneden graag uit waarom we hebben afgezien van het publiceren van een voorbeeldbrief ⬇︎

Hoe dien ik bezwaar in bij de BSGW?
1. klik hier en lees goed de instructies.
2. Als u besloten heeft eerst te bellen met de BSGW dan adviseren wij u de volgende uitspraak bij de hand te houden: Klik hier ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
3. Als u besluit om digitaal, via internet, bezwaar in te dienen klik hier U komt dan terecht op uw persoonlijke BSGW-pagina waar u op moet inloggen met DIGID.
4. Bezwaar maken per post kan ook:
U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar BsGW, Postbus 1271,6040 KG te Roermond. Vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer en het pand waar tegen u bezwaar maakt. Geef daarnaast aan waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is. 

5. Vervolgens geeft u aan dat:
– u sinds april 2013 (zware) vliegtuigoverlast ervaart veroorzaakt door vliegveld Luik , e.e.a. nadat het ministerie van I en W toen een foutje maakte waardoor Belgische vliegtuigoverlast de waarde van uw pand(en) heeft doen verminderen.
– deze overlast jaarlijks toeneemt.
– de waardevermindering inmiddels bekrachtigd is door de Rechtbank Limburg ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
– de waarde volgens u daardoor is afgenomen met … procent (Wij stellen voor bijvoorbeeld 5 procent) en dat u dus wilt dat de waarde van uw pand naar beneden wordt bijgesteld met een bedrag van €…. (=X%) van de door de BSGW vastgestelde WOZ-waarde over 2020.
 

LET OP! Bezwaar maken is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van uw aanslag.

Wanneer ontvangt u een uitspraak op uw bezwaar? Klik hier

De stichting Milieu front Eijsden en Rob Hoenen geven dit advies geheel vrijblijvend daartoe gemotiveerd door hun jarenlange strijd tegen de vliegtuigoverlast in het algemeen en de vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (NL) veroorzaakt door vliegveld Luik in het bijzonder.

Disclaimer:
Mfe en Rob Hoenen zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede dit advies geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden Mfe en Rob Hoenen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mfe en Rob Hoenen of door u aan Mfe en Rob Hoenen door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.
Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mfe en Rob Hoenen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Kijktip: Short-documentaire “Het Maasdal snakt naar adem en respect”

Filmmaker / documentairemaker Math Wolfs maakte een “sfeerimpressie” van het Maasdal nabij Eijsden waarbij het milieu centraal staat. Math: “Het Maasdal snakt naar adem en respect”, “Stop vervuiling, heb respect voor mens, dier en natuur”.

Klik hier om te kijken ( laden kan even duren 😉 )
© Math Wolfs

Het filmpje geeft een korte maar indrukwekkende impressie van de “andere kant” van het Maasdal in Zuid-Limburg, gelegen bij Eijsden tegen de Belgische grens.

Vaak doen onze lokale en provinciale overheden Zuid-Limburg af als een idyllische plek waar het “goed toeven is”. Projecten als “Cittaslow” en “Met fruit-er-op-uit”, die o.a. de gemeente Eijsden-Margraten de provincie Limburg propaganderen, willen dat wij de ogen sluiten voor de andere kant van het verhaal dat wonen tegen de Belgische grens met zich meebrengt.

In het korte filmpje komen in in tempo met duidelijke beelden snel vele thema’s op het gebied van milieu, natuur en volksgezondheid aan de orde waarbij het aan de kijker zelf is om zelf conclusies te trekken. De Beelden spreken voor zich!

Math, bedankt!

Persoonlijke reactie van “de inwoner Eijsden die meer compensatie krijgt voor herrie van Vliegveld Luik”

Omdat ik in onderstaande reactie ook genoemd word heb ik besloten de reactie van Wily Delrock, op dit artikel in Dagblad De Limburger : https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200114_00141966/eijsdenaar-krijgt-veel-meer-compensatie-voor-herrie-van-vliegveld-luik ,op mijn eigen website (hier beneden) te plaatsen.
Inderdaad Wily, het draait niet om geld maar om erkenning! Wij lopen al veel te veel jaren te strijden tegen onrechtvaardigheid, tegen list en bedrog van onze eigen Nationale en Provinciale overheid die willens en wetens de leefomgeving van ons “weggeeft” en al sinds april 2013 totaal niets doet om ervoor te zorgen dat dit kleine stukje Nederland (want NEDERLAND dat zijn wij!) haar luchtgebied weer terug krijgt en daarmee het “foutje” van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hersteld.
Wij willen onze rust terug, wij willen ons milieu terug, ons leefklimaat en onze volksgezondheid en wensen niet opgeofferd te worden door Den Haag met medewerking van de provincie Limburg (Eigenaar van het noodlijdende MAA).
Ik heb waardering voor de media die wél tegen de stroom durven in te schrijven en beschouw De Limburger en vooral Peter Bruijns als iemand die bereid is om ook zaken te publiceren die wellicht niet bij al onze overheden “even lekker liggen”. De foto komt van, en de link verwijst naar, “dagblad De Limburger” om het originele artikel te lezen kunt u terecht op haar website)

De rechterlijke uitspraak is hier te vinden: https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBLIM:2020:177

Onderstaande reactie is op persoonlijke titel van Wily Delrock maar in de inhoud kan ik me prima vinden.

Voor Jo ✝︎

Reactie WILY DELROCK :

Uit alles blijkt dat Peter Bruijns in zijn stukje over mijn hoger beroep tegen het ministerie in zake vliegtuigoverlast van Bierset, alleen is uitgegaan van de verklaring van de rechtbank. De tendens van zijn stukje is dat het om geld draait. Het draait echter om erkenning en ja, ‘hoe hoger de compensatie, hoe hoger die tevredenheid/genoegdoening in de geest’. Het bedrag van 40.000 euro heb ik ook niet zelf berekend, maar komt van een erkend adviesbureau in onroerende zaken. 

Men (lees; Van hogerhand) denkt maar alles klaar te kunnen krijgen, och die burger, maar het wordt hoog tijd dat men echt rekening gaat houden met de burger. Verder is het de taak/plicht van de burger om in opstand te komen als onrecht geschiedt. Die burger moet zich niet gaan verschuilen achter zijn oordopjes, ‘ze-doen-toch-wat-ze-willen’, klagen heeft geen zin, wij hebben nergens last van, enz. Doorsnee wordt in deze krant gesproken over een handjevol klagers. Ben benieuwd ……. 

Het heeft jaren geduurd voor deze erkenning er kwam. Menigeen had nergens last van of vroeg zich af waar ik toch mee bezig was. Strijders van het eerste uur waren Rob Hoenen en Jo Bartels. Helaas is Jo niet meer onder ons. Wat had ik hem gegund dat hij dit had meegemaakt. Die eerste jaren waren verschrikkelijk en deze erkenning draag ik dan ook op aan Jo. 

Verder word ik in dat stukje op de voorpagina neergezet als klager, een negatieve benaming voor iemand die aan de bel trekt bij misstanden. Bovendien schrijf ik mij Wily en niet Willy en ben ik geen Eijsdenaar, maar woon ik in Eijsden.

Graag meer journalistieke aandacht voor deze economische luchtruimwijziging tussen België en Nederland over de rug van de burger. Het veiligheidsaspect, zijnde het uitgangspunt van deze luchtruimwijziging, is er aan de haren bijgesleept. De Belgen maken hier optimaal misbruik van en de Nederlanders hebben niet de Ballen om de Belgen hierop te wijzen en baas te zijn in eigen luchtruim. De nadeelcompensatie valt trouwens, meer dan, in het niet bij de ruime inkomsten (en dat al zeven jaar) van deze commerciële luchtruimwijziging. In Den Haag en in Brussel liggen ze in een deuk!

Wily Delrock, 

Eijsden

Verklaring Rob Hoenen voorgelezen aan Minister Nieuwenhuizen 10-7-2019 tijdens informeel overleg te Margraten (upd. zou voorgelezen worden!)

Op 10-7-2019 was Minister Nieuwenhuizen in de gemeente Eijsden-Margraten te gast voor een informeel gesprekje met Burgemeester en inwonenden die overlast ondervinden van vliegtuigoverlast in Zuid-Limburg.

Omdat ik verhinderd was is onderstaande verklaring aan de minister voorgelezen door Hein Wellen, voorzitter van het Milieu front Eijsden. Deze verklaring is mijn persoonlijke verklaring gericht aan de Minister én haar Ministerie van I en W.

Verklaring:
Geachte minister en aanwezigen:
Vanuit het zonnige Zoutelande hierbij mijn schriftelijke inbreng bij dit informeel gesprek. Omdat ik op vakantie ben kan ik helaas niet aanwezig zijn bij dit informeel gesprek en dat spijt mij ten zeerste.
Ieder nadeel heeft echter ook een voordeel: waar ik nu verblijf slaap ik zonder oordopjes en hoef ik mijn medicatie tbv mijn luchtwegen niet te gebruiken. 
Beste minister,
Het was Uw ministerie dat in april 2013 een fatale blunder beging waardoor Eijsden, maar eigenlijk heel zuidelijk Zuid-Zuid Limburg per direct te maken kreeg met, 24/7, vliegtuigoverlast veroorzaakt door het Belgische Liège AirPort. 
Het was Uw ministerie dat de fout toegaf maar niet verder kwam dan een correctie in de staatscourant. 
Het was uw ministerie dat een inschattingsfout maakte waardoor een MER nooit meer mogelijk was.
Het was UW ministerie dat talloze onderzoeken deed om steeds opnieuw te concluderen dat de Belgen zich niet hielden aan de gemaakte afspraken, zo ook het laatste onafhankelijke rapport.
Het is Uw Ministerie dat al zes-en-een-half jaar hulpeloos staat toe te kijken hoe de Belgische luchtverkeersleiding, Skeyes, zich keer op keer niet houdt aan vrijwillige afspraken.
Het is UW ministerie dat geen prioriteit gaf en geeft aan de vliegtuigoverlast in zuidelijk Zuid-Limburg. Dat is een bewuste keuze van UW ministerie. 
Nu is er dan, uiteraard met vertraging , het zoveelste rapport.
Staatsecretaris Dijksma beloofde twee jaar geleden ‘drastische maatregelen’ als de situatie niet zou verbeteren. Ieder rapport spreekt van een verbetering die in de praktijk niet waarneembaar is..
En nu gaat LVNL dus wéér op vrijwillige basis spreken met Skeyes om samen te zoeken naar een oplossing?
Geachte minister, afgezien van het feit dat dit weer jaren gaat duren, kan ik u mededelen dat dit wéér niet zal gaan werken, dat is inmiddels wel ruimschoots bewezen. België heeft het luchtgebied boven Eijsden nodig om te kunnen groeien en Nederland blijft dit fasciliteren? 
Er is een goed gebruik in Nederland: als je een foutje maakt dan herstel je dat. Niet middels vrijwillige afspraken of technische foefjes maar middels een gedegen oplossing. 
Die oplossing is er en die is verrassend simpel: Nederlands grondgebied is gelijk aan Nederlands luchtgebied. Geef Eijsden haar luchtgebied terug door de luchtgebiedsgrens terug te brengen naar een rechte lijn onderaan ’s landsgrens. 
U kunt daarvoor zorgen samen met Uw ministerie! De tijd van halfzachte vrijwillige afspraken is voorbij, doe wat de vorige staatssecretaris beloofde en neem ‘drastische maatregelen’ dan heeft u meteen in één klap één dossier minder.
Meestal is een eenvoudige oplossing de beste ik hoop dan ook op een toezegging dat ook u ‘drastische maatregelen’ gaat nemen. 
Dank voor uw aandacht!
met vriendelijke groet,

Rob Hoenen

De gemeente Eijsden-Margraten moet onder curatele geplaatst worden!

Officieel tijd om de @gemeenteEM onder curatele te plaatsen: “En op landelijk niveau moeten we misschien toch aan kernenergie denken, want dat is veiliger en milieuvriendelijker dan we vaak denken.” Mensenketting tegen Tihange steunen en dan dit? http://ow.ly/1Waz30n7NHp  Dit is de schande wereldwijd voorbij, wat een arrogantie!