Uitgelicht

Hoe dien ik bezwaar in tegen de WOZ-beschikking 2020 (BSGW) inzake vliegtuigoverlast vliegveld Luik

Mededeling over de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2020

Woont u in zuidelijk Zuid-Limburg (NL) en ervaart u vliegtuigoverlast van vliegveld Luik? Betaalt u WOZ-belasting in Nederland? 
Lees dan aandachtig onderstaande mededeling, het kan u mogelijk geld opleveren!

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag over het jaar 2020 van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). 


De huizenprijzen zijn flink gestegen en daardoor vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Daarom zult u meer belasting moeten betalen.

Als u vindt dat de aanslag te hoog is kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moeten argumenten staan waarom de aanslag volgens u te hoog is. 

Een belangrijk argument om bezwaar aan te tekenen is er op 13 januari 2020 bijgekomen. Op die dag deed de Rechtbank Limburg uitspraak in een door een Eijsdens gezin gewonnen beroep. Het ging over de financiële schade die de Eijsdenaren leden door het luchtruimwijzigingsbesluit van juni 2013. Sinds 2013 is het vliegverkeer enorm toegenomen boven zuidelijk Zuid-Limburg en is de waarde van onroerend goed door die overlast vaak verminderd. 

Volgens de Rechtbank is de waarde van het onroerend goed veel meer gedaald dan de schadevergoeding die door het ministerie was toegekend. In de uitspraak werd de waardevermindering op € 13.000 vastgesteld.

De uitspraak van de Rechtbank geeft duidelijk aan dat er terecht geklaagd is. Er is sprake van een aanzienlijke waardevermindering vergeleken met de situatie van vóór 2013. Daarom is het belangrijk kritisch te kijken naar de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning in de aanslag. Check zelf of u nadeel ondervindt van de nog steeds toenemende vliegtuigoverlast die ons uit de slaap haalt of ervoor zorgt dat we niet in slaap kunnen komen. Als het nadeel volgens u niet of onvoldoende in de aanslag is meegenomen (WOZ-waarde) kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking kunt u zelf indienen, al dan niet met behulp van een rechtsbijstandsverlener/gespecialiseerd bureau o.a. te vinden via internet.

Op de website www.milieufronteijsden.nl en ook op de persoonlijke website van Rob Hoenen www.jezultermaarwonen.nl vindt u een voorbeeld-brief.

Milieu front Eijsden

Update: 1-3-2020 Let op! U zult hier geen voorbeeldbrief vinden maar als u blijft doorlezen en vooral ook de reacties hier beneden goed leest, lukt het u vast om toch een gedegen bezwaar in te dienen. Ook leggen we beneden graag uit waarom we hebben afgezien van het publiceren van een voorbeeldbrief ⬇︎

Hoe dien ik bezwaar in bij de BSGW?
1. klik hier en lees goed de instructies.
2. Als u besloten heeft eerst te bellen met de BSGW dan adviseren wij u de volgende uitspraak bij de hand te houden: Klik hier ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
3. Als u besluit om digitaal, via internet, bezwaar in te dienen klik hier U komt dan terecht op uw persoonlijke BSGW-pagina waar u op moet inloggen met DIGID.
4. Bezwaar maken per post kan ook:
U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar BsGW, Postbus 1271,6040 KG te Roermond. Vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer en het pand waar tegen u bezwaar maakt. Geef daarnaast aan waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is. 

5. Vervolgens geeft u aan dat:
– u sinds april 2013 (zware) vliegtuigoverlast ervaart veroorzaakt door vliegveld Luik , e.e.a. nadat het ministerie van I en W toen een foutje maakte waardoor Belgische vliegtuigoverlast de waarde van uw pand(en) heeft doen verminderen.
– deze overlast jaarlijks toeneemt.
– de waardevermindering inmiddels bekrachtigd is door de Rechtbank Limburg ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
– de waarde volgens u daardoor is afgenomen met … procent (Wij stellen voor bijvoorbeeld 5 procent) en dat u dus wilt dat de waarde van uw pand naar beneden wordt bijgesteld met een bedrag van €…. (=X%) van de door de BSGW vastgestelde WOZ-waarde over 2020.
 

LET OP! Bezwaar maken is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van uw aanslag.

Wanneer ontvangt u een uitspraak op uw bezwaar? Klik hier

De stichting Milieu front Eijsden en Rob Hoenen geven dit advies geheel vrijblijvend daartoe gemotiveerd door hun jarenlange strijd tegen de vliegtuigoverlast in het algemeen en de vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (NL) veroorzaakt door vliegveld Luik in het bijzonder.

Disclaimer:
Mfe en Rob Hoenen zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede dit advies geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden Mfe en Rob Hoenen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mfe en Rob Hoenen of door u aan Mfe en Rob Hoenen door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.
Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mfe en Rob Hoenen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

P E R S B E R I C H T Oproep om massaal bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking 2020

P E R S B E R I C H T

Oproep om massaal bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking 2020

Sinds 2013 ondervinden inwoners van zuidelijk Zuid-Limburg in toenemende mate vliegtuigoverlast voornamelijk veroorzaakt door het vliegveld van Luik en worden nu opgeroepen massaal bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking 2020.

Eijsden,  8 februari 2020

Wij roepen deze week de inwoners van zuidelijk Zuid-Limburg op tot het massaal indienen van bezwaren tegen de komende WOZ-beschikking 2020. Dit doen wij vanwege de grote overlast van vliegverkeer die wij in deze regio ervaren.

De vliegtuigoverlast wordt voornamelijk veroorzaakt door vliegveld Luik nadat het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 “per ongeluk” de controle over het luchtgebied boven zuidelijk Zuid-Limburg weggaf aan de Belgische luchtverkeersleiding en die er sindsdien 24/7 grof misbruik van maakt door over Nederland te vliegen om op die manier vliegtuigoverlast in België te voorkomen.

Inmiddels heeft de Rechtbank in Roermond een verrassende uitspraak gedaan in een beroepzaak aangespannen door inwoners van Eijsden: https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBLIM:2020:177

Deze uitspraak is voor ons reden om nu ook bezwaar te gaan maken tegen de waardevermindering, als gevolg van vliegtuigoverlast, van onze huizen en  de inwoners van zuidelijk Zuid-Limburg hierop te attenderen.

We hebben weinig reden om erop te vertrouwen dat de nationale, provinciale en lokale overheden zich momenteel nog erg inspannen om de vliegtuigoverlast veroorzaakt door vliegveld Luik te doen verminderen. In de loop der jaren lijkt het erop dat menig bestuurder, politicus en politieke partij het bijltje erbij neergegooid hebben.

Dit in tegenstelling tot de inwoners van zuidelijk Zuid-Limburg, die strijdvaardiger dan ooit, ongetwijfeld in groten getale een bezwaar gaan indienen nu blijkt dat de rechter wél achter de inwoners staat!

Meer info kunt u vinden op :

Als bijlage de advertentie zoals die verschijnen zal in weekblad De Etalage 8 -2020

Kijktip: Short-documentaire “Het Maasdal snakt naar adem en respect”

Filmmaker / documentairemaker Math Wolfs maakte een “sfeerimpressie” van het Maasdal nabij Eijsden waarbij het milieu centraal staat. Math: “Het Maasdal snakt naar adem en respect”, “Stop vervuiling, heb respect voor mens, dier en natuur”.

Klik hier om te kijken ( laden kan even duren 😉 )
© Math Wolfs

Het filmpje geeft een korte maar indrukwekkende impressie van de “andere kant” van het Maasdal in Zuid-Limburg, gelegen bij Eijsden tegen de Belgische grens.

Vaak doen onze lokale en provinciale overheden Zuid-Limburg af als een idyllische plek waar het “goed toeven is”. Projecten als “Cittaslow” en “Met fruit-er-op-uit”, die o.a. de gemeente Eijsden-Margraten de provincie Limburg propaganderen, willen dat wij de ogen sluiten voor de andere kant van het verhaal dat wonen tegen de Belgische grens met zich meebrengt.

In het korte filmpje komen in in tempo met duidelijke beelden snel vele thema’s op het gebied van milieu, natuur en volksgezondheid aan de orde waarbij het aan de kijker zelf is om zelf conclusies te trekken. De Beelden spreken voor zich!

Math, bedankt!

Persoonlijke reactie van “de inwoner Eijsden die meer compensatie krijgt voor herrie van Vliegveld Luik”

Omdat ik in onderstaande reactie ook genoemd word heb ik besloten de reactie van Wily Delrock, op dit artikel in Dagblad De Limburger : https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200114_00141966/eijsdenaar-krijgt-veel-meer-compensatie-voor-herrie-van-vliegveld-luik ,op mijn eigen website (hier beneden) te plaatsen.
Inderdaad Wily, het draait niet om geld maar om erkenning! Wij lopen al veel te veel jaren te strijden tegen onrechtvaardigheid, tegen list en bedrog van onze eigen Nationale en Provinciale overheid die willens en wetens de leefomgeving van ons “weggeeft” en al sinds april 2013 totaal niets doet om ervoor te zorgen dat dit kleine stukje Nederland (want NEDERLAND dat zijn wij!) haar luchtgebied weer terug krijgt en daarmee het “foutje” van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hersteld.
Wij willen onze rust terug, wij willen ons milieu terug, ons leefklimaat en onze volksgezondheid en wensen niet opgeofferd te worden door Den Haag met medewerking van de provincie Limburg (Eigenaar van het noodlijdende MAA).
Ik heb waardering voor de media die wél tegen de stroom durven in te schrijven en beschouw De Limburger en vooral Peter Bruijns als iemand die bereid is om ook zaken te publiceren die wellicht niet bij al onze overheden “even lekker liggen”. De foto komt van, en de link verwijst naar, “dagblad De Limburger” om het originele artikel te lezen kunt u terecht op haar website)

De rechterlijke uitspraak is hier te vinden: https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBLIM:2020:177

Onderstaande reactie is op persoonlijke titel van Wily Delrock maar in de inhoud kan ik me prima vinden.

Voor Jo ✝︎

Reactie WILY DELROCK :

Uit alles blijkt dat Peter Bruijns in zijn stukje over mijn hoger beroep tegen het ministerie in zake vliegtuigoverlast van Bierset, alleen is uitgegaan van de verklaring van de rechtbank. De tendens van zijn stukje is dat het om geld draait. Het draait echter om erkenning en ja, ‘hoe hoger de compensatie, hoe hoger die tevredenheid/genoegdoening in de geest’. Het bedrag van 40.000 euro heb ik ook niet zelf berekend, maar komt van een erkend adviesbureau in onroerende zaken. 

Men (lees; Van hogerhand) denkt maar alles klaar te kunnen krijgen, och die burger, maar het wordt hoog tijd dat men echt rekening gaat houden met de burger. Verder is het de taak/plicht van de burger om in opstand te komen als onrecht geschiedt. Die burger moet zich niet gaan verschuilen achter zijn oordopjes, ‘ze-doen-toch-wat-ze-willen’, klagen heeft geen zin, wij hebben nergens last van, enz. Doorsnee wordt in deze krant gesproken over een handjevol klagers. Ben benieuwd ……. 

Het heeft jaren geduurd voor deze erkenning er kwam. Menigeen had nergens last van of vroeg zich af waar ik toch mee bezig was. Strijders van het eerste uur waren Rob Hoenen en Jo Bartels. Helaas is Jo niet meer onder ons. Wat had ik hem gegund dat hij dit had meegemaakt. Die eerste jaren waren verschrikkelijk en deze erkenning draag ik dan ook op aan Jo. 

Verder word ik in dat stukje op de voorpagina neergezet als klager, een negatieve benaming voor iemand die aan de bel trekt bij misstanden. Bovendien schrijf ik mij Wily en niet Willy en ben ik geen Eijsdenaar, maar woon ik in Eijsden.

Graag meer journalistieke aandacht voor deze economische luchtruimwijziging tussen België en Nederland over de rug van de burger. Het veiligheidsaspect, zijnde het uitgangspunt van deze luchtruimwijziging, is er aan de haren bijgesleept. De Belgen maken hier optimaal misbruik van en de Nederlanders hebben niet de Ballen om de Belgen hierop te wijzen en baas te zijn in eigen luchtruim. De nadeelcompensatie valt trouwens, meer dan, in het niet bij de ruime inkomsten (en dat al zeven jaar) van deze commerciële luchtruimwijziging. In Den Haag en in Brussel liggen ze in een deuk!

Wily Delrock, 

Eijsden

Hypothetisch (on)ethisch knalwerk …

Stel, we kunnen ooit een apparaatje kunnen bouwen dat in staat zal zijn om al onze zintuigen op dezelfde manier te prikkelen zoals de werkelijkheid dat ook zou doet. Een kleine chip achter het oor verbonden via de smartphone met onze hersenen.

En stel je dan eens voor dat we zo’n gadget konden voorzien van virtueel vuurwerk. Dat vuurwerk kun je dan kopen in de App-store. Je koppelt het aan je hersens en, nog mooier, je kunt het delen met iedereen die daar behoefte aan heeft.

Door het gebruik van VR (virtual reality) kun je knalvuurwerk gooien, vuurpijlen onbeperkt zonder tijdsbeperking het hele jaar door afsteken, overal tot in de huiskamer toe.

Om de beleving levensecht te maken prikkelt de VR-firework-app ál je zintuigen, dus ook je reuk, je gehoor, je zicht en zelfs de luchtdruk van zware ontploffingen voel je op je lichaam.

En, om het helemaal af te maken kun je ook pijn ervaren of anderen pijn doen, mits deze laatsten daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven uiteraard, en met een in te stellen tijdsbeperking, je wil niemand dood hebben of blijvend de invaliditeit in jagen.

Je kunt dus zolang je wilt de échte volledige beleving van vuurwerk meemaken en dat zonder dat mensen en dieren die dat niet willen er ook geen last van hebben.

En wat ik me nu af vraag… Stel dat dat allemaal zou kunnen…

– Is dat dan genoeg voor de ware vuurwerkliefhebber?

– Staan we dat wél toe? (incl. de ultieme pijnbeleving?)

– Is dit gedachtespinsel onethisch of is nou net de huidige werkelijkheid onethisch?

– Of gaat het af bij het afsteken van vuurwerk over héél iets anders?

Als je er zo over nadenkt zit de werkelijkheid nog vreemder in elkaar dan dat eender welk mens zou hebben kunnen bedenken, toch?

Drone-firework , genoeg voor de “ware liefhebber” of …?!

P E R S B E R I C H T : Niet nakomen “vrijwillige afspraken” tussen België en Nederland ivm vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (Eijsden) nu vastgelegd op 4800 keer per jaar !

P E R S B E R I C H T

In het het onlangs gepubliceerde (publiek gemaakte) NLR-rapport (zie bijlage), is te lezen dat er gemiddeld “maar” 13 vluchten per dag over zuidelijk Zuid-Limburg zouden vliegen. Aangezien ik daar zeer grote vraagtekens bij had heb ik vragen gesteld aan de NLR hierover. Het antwoord van de NLR (onderaan dit persbericht te vinden) geeft aan dat een gemiddelde van 13 vluchten per dag van Liège airport over zuidelijk Zuid-Limburg maar een afspiegeling zijn van de totale(!) vliegtuigoverlast boven ZZL.
Op jaarbasis kom je namelijk uit op 13 keer per dag maal 365,25 dagen per jaar = gemiddeld 4748 passages per jaar en 396 passages gemiddeld per maand. Dat is een zeer zorgwekkend aantal. Maar… Dáárbij komt dan nog de overlast van vliegtuigen die vlak tegen of precies óp de NL/B grens vliegen, zoals de tweede afbeelding van de NLR laat zien . Ook deze grensoverschrijdende vliegtuigoverlast in de vorm van lawaai, fijnstof en uitlaatgassen dient te worden opgeteld bij het door de NLR geconstateerde overtredingen. Vliegtuigoverlast stopt namelijk niet aan de Belgisch-Nederlandse landsgrens. Daarbij komt nog dat deze vliegtuigoverlast 24/7 speelt. Zie hiervoor de waaier in afbeelding twee.
Een kleine 4800 keer per jaar dus dat Skeyes zich niet houdt aan de vrijwillige(!) afspraken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met Skeyes, de Belgische luchtverkeersleiding en Liège airport gemaakt heeft om alleen in “noodgevallen” boven zuidelijk Zuid-Limburg te vliegen.  Een schandelijk misbruik dus van het stukje Nederlands luchtruim boven ZZL dat in 2013 mogelijk gemaakt door een foutje van het toenmalige ministerie van I en M toen dit stukje grond werd “weggegeven” aan de Belgische luchtverkeersleiding.  Ondertussen gebeurd er niets met de door minister van Nieuwenhuizen beloofde NL/B expertgroep.  Het NL gedeelte is zeer onlangs pas voor de eerste keer bij elkaar geweest maar het overleg met de Belgische experts moet nog steeds plaatsvinden., naar verluid “ergens” in januari.( zie ook :   https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191205_00136001/experts-voor-aanpak-overlast-vliegtuigen-uit-luik-boven-eijsden-zijn-na-drie-maanden-nog-niet-bij-elkaar-geweest )
Ook gebeurd er niets met een door de Tweede kamer breed gedragen motie over dit onderwerp die oproept om dit dossier met spoed “op te lossen”.E.e.a. heeft onlangs geleid tot vragen van Tweede Kamerlid van Raan : “Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie ( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z24420&did=2019D50393 ) 
Dit voortslepende dossier dat begon in 2013 gaat in april 2020 zijn zesde jaar in. Gedurende die tijd staat het dossier bol van de toezeggingen en vrijwillige afspraken tussen allerlei partijen zonder ook maar enig concreet resultaat opgeleverd te hebben. Het bewijs is er nu: 4800 keer per jaar vliegt Liège airport op aanwijzing van de Belgische luchtverkeersleiding over zuidelijk Zuid-Limburg en daar lijkt met de huidige inzet van nationale en lokale regeringen, ministeries en luchtverkeersleidingen wellicht nooit meer verandering meer in te komen. Wellicht is dát ook wel de bedoeling?!
In 2013 zei een vertegenwoordiger van Maastricht-Aachen Airport die, samen met een vertegenwoordiger van de provincie Limburg de plotselinge onaangekondigde luchtgebiedswijziging  kwam toelichten in de Eijsdens-Margratense gemeenteraad al: “U bent opgeofferd” …
Zouden zijn woorden dan toch gewoon waar zijn geweest?

Rob Hoenen #Luchtverkeerslijder te Eijsden

Figuur 1 en 2 resp. over zuidelijk Zuid-Limburg en tegen de landsgrens

Antwoord NLR op vragen Rob Hoenen inzake vliegverkeer boven zuidelijk Zuid-Limburg:

Studieopzet
In opdracht van de luchthaven Maastricht-Aachen Airport heeft NLR tellingen van vliegtuigpassages boven Zuid-Limburg gemaakt om zo inzichtelijk te maken hoeveel passages er plaats vinden en waar deze vluchten vandaan komen of naartoe gaan. In de studie is voor alle gemeentes in Zuid-Limburg het vliegverkeer binnen de gemeentegrenzen geteld. Het maakt daarbij niet uit of het luchtruim door LVNL of door Skeyes beheerd wordt. Een vlucht die de gemeente verlaat en enige tijd later weer binnen vliegt wordt geteld als twee passages. Het aantal passages direct boven uw gemeente varieert per maand, maar ligt volgens onze tellingen gemiddeld op 13 passages per dagEijsden-MargratenSpecifiek voor Eijsden-Margraten is er een behoorlijk aantal Luik-vluchten dat dichtbij de gemeente komt, maar het luchtruim boven de gemeente niet binnen vliegt. Deze worden volgens de opzet van de studie dan ook niet mee geteld, maar kunnen wel als hinderlijk worden ervaren. Onderstaande twee figuren illustreren de situatie. De figuren laten, voor een willekeurig gekozen maand, zien welke vluchten wel (linker figuur) of niet (rechter figuur) over de gemeente Eijsden-Margraten vliegen. Voor de tellingen van vliegtuigpassages over Eijsden zijn wij uitgegaan van de gemeentegrens van de gemeente Eijsden-Margraten; in onderstaande figuren is de gehanteerde grens weergegeven. 

Afsluitend
De tellingen zijn gebaseerd op vliegbanen, gereconstrueerd uit radarregistraties. Het resultaat, zoals weergegeven in de rapportage, laat zien dat ruim 4500 passages van Luik-vluchten over Eijsden-Margraten zijn waargenomen. Zoals uit de rechter figuur blijkt zijn er daarnaast een groot aantal vluchten die net langs de gemeente vliegen. Ook deze, op korte afstand passerende vliegtuigen kunnen worden waargenomen, en kunnen als hinderlijk ervaren worden. Hierdoor is een verschil tussen de tellingen en uw beleving te verklaren. Hopelijk zijn uw vragen hiermee voldoende beantwoord. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. 
Vriendelijke groet,Henk Veerbeek (NLR)

Rapport NLR: https://www.jezultermaarwonen.nl/documents/vliegtuigoverlast/NLR%20Luchtverkeer%20boven%20Zuid-Limburg%20V3.pdf

Verklaring Rob Hoenen voorgelezen aan Minister Nieuwenhuizen 10-7-2019 tijdens informeel overleg te Margraten (upd. zou voorgelezen worden!)

Op 10-7-2019 was Minister Nieuwenhuizen in de gemeente Eijsden-Margraten te gast voor een informeel gesprekje met Burgemeester en inwonenden die overlast ondervinden van vliegtuigoverlast in Zuid-Limburg.

Omdat ik verhinderd was is onderstaande verklaring aan de minister voorgelezen door Hein Wellen, voorzitter van het Milieu front Eijsden. Deze verklaring is mijn persoonlijke verklaring gericht aan de Minister én haar Ministerie van I en W.

Verklaring:
Geachte minister en aanwezigen:
Vanuit het zonnige Zoutelande hierbij mijn schriftelijke inbreng bij dit informeel gesprek. Omdat ik op vakantie ben kan ik helaas niet aanwezig zijn bij dit informeel gesprek en dat spijt mij ten zeerste.
Ieder nadeel heeft echter ook een voordeel: waar ik nu verblijf slaap ik zonder oordopjes en hoef ik mijn medicatie tbv mijn luchtwegen niet te gebruiken. 
Beste minister,
Het was Uw ministerie dat in april 2013 een fatale blunder beging waardoor Eijsden, maar eigenlijk heel zuidelijk Zuid-Zuid Limburg per direct te maken kreeg met, 24/7, vliegtuigoverlast veroorzaakt door het Belgische Liège AirPort. 
Het was Uw ministerie dat de fout toegaf maar niet verder kwam dan een correctie in de staatscourant. 
Het was uw ministerie dat een inschattingsfout maakte waardoor een MER nooit meer mogelijk was.
Het was UW ministerie dat talloze onderzoeken deed om steeds opnieuw te concluderen dat de Belgen zich niet hielden aan de gemaakte afspraken, zo ook het laatste onafhankelijke rapport.
Het is Uw Ministerie dat al zes-en-een-half jaar hulpeloos staat toe te kijken hoe de Belgische luchtverkeersleiding, Skeyes, zich keer op keer niet houdt aan vrijwillige afspraken.
Het is UW ministerie dat geen prioriteit gaf en geeft aan de vliegtuigoverlast in zuidelijk Zuid-Limburg. Dat is een bewuste keuze van UW ministerie. 
Nu is er dan, uiteraard met vertraging , het zoveelste rapport.
Staatsecretaris Dijksma beloofde twee jaar geleden ‘drastische maatregelen’ als de situatie niet zou verbeteren. Ieder rapport spreekt van een verbetering die in de praktijk niet waarneembaar is..
En nu gaat LVNL dus wéér op vrijwillige basis spreken met Skeyes om samen te zoeken naar een oplossing?
Geachte minister, afgezien van het feit dat dit weer jaren gaat duren, kan ik u mededelen dat dit wéér niet zal gaan werken, dat is inmiddels wel ruimschoots bewezen. België heeft het luchtgebied boven Eijsden nodig om te kunnen groeien en Nederland blijft dit fasciliteren? 
Er is een goed gebruik in Nederland: als je een foutje maakt dan herstel je dat. Niet middels vrijwillige afspraken of technische foefjes maar middels een gedegen oplossing. 
Die oplossing is er en die is verrassend simpel: Nederlands grondgebied is gelijk aan Nederlands luchtgebied. Geef Eijsden haar luchtgebied terug door de luchtgebiedsgrens terug te brengen naar een rechte lijn onderaan ’s landsgrens. 
U kunt daarvoor zorgen samen met Uw ministerie! De tijd van halfzachte vrijwillige afspraken is voorbij, doe wat de vorige staatssecretaris beloofde en neem ‘drastische maatregelen’ dan heeft u meteen in één klap één dossier minder.
Meestal is een eenvoudige oplossing de beste ik hoop dan ook op een toezegging dat ook u ‘drastische maatregelen’ gaat nemen. 
Dank voor uw aandacht!
met vriendelijke groet,

Rob Hoenen

Beeldvorming zonder beeld met een vleugje burgerparticipatie in Eijsden-Margraten

Gisteren mocht ik inspreken tijdens een zogenaamde “beeldvormende vergadering” van de gemeenteraad Eijsden-Margraten. Ik wilde inspreken n.a.v. de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De raad van Eijsden-Margraten wil burgerparticipatie stimuleren en daarom krijgen inwoners de mogelijkheid in te spreken tijdens deze vergadering. Ik had een tekst voorbereid en wilde een spandoek die ik nog had van de “mensenketting” tegen Tihange laten zien om zo een beeld te schetsen dat meer dan 50.000 mensen nog steeds zéér bezorgd zijn over deze gammele en steeds ouder wordende fluitketels.
Na iets meer dan vijf minuten werd ik verzocht door de ingehuurde “onafhankelijke” voorzitter Jacques Costongs om af te ronden. Het spandoek dat ik had meegenomen mocht niet de raadszaal in. De bodes hadden opdracht gekregen van deze “onafhankelijke” voorzitter om het spandoek niet op de grond te leggen, in het midden van de gesprekscirkel. Dit zou niet in een raadsvergadering(dit was helemaal geen raadsvergadering!) thuishoren?! Tot zover de “beeldvorming”.
Ik moest mijn verhaal verder afraffelen waarna de veiligheidsregio van diezelfde voorzitter ongelimiteerd de tijd kreeg om in te gaan op de vragen die werden gesteld.
Tot zover “burgerparticipatie” in de “beeldvormende” vergadering. Deze inwoner zult er daar niet meer snel terugzien.
Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn hele “inspreeksel” hier de volledige tekst!

Het inspreeksel:

Margraten, 13 mei 2019.

Geachte voorzitter, wethouders, raads- en commissieleden, heren van Klaveren (VRZL) en Heuts (EM) en overige aanwezigen,

Mijn naam is Rob Hoenen, milieuactivist en professioneel “luis-in-de-pels” van vele overheden en overheidsinstanties. Het is echter niet in die hoedanigheid dat ik vanavond, in deze beeldvormende vergadering, heb verzocht om te mogen inspreken. Vanavond ben ik een zéér bezorgde inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten die zich ernstige zorgen maakt over onze veiligheid en hoe de veiligheidsregio Zuid-Limburg hier denkt mee te moeten omgaan. Vanavond spreekt u over geld dat naar de VRZL toe moet aan de hand van een begroting van de VRZL.

Voorzitter, ik ga proberen me aan de vijf minutenregel te houden maar verzoek u om enige coulance te betrachten gezien de twee moeilijke, belangrijke en zware onderwerpen die ik onder uw aandacht wil gaan proberen te brengen. Het is belangrijk dat u goed begrijpt wat ik ga zeggen en ik hoop dat de raad gevolgen hieraan zal verbinden.

De gemeente Eijsden-Margraten maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio Zuid-Limburg en vertegenwoordiging in deze organisatie vindt plaats door Burgemeester Akkermans die, net zoals zijn collega’s in de rest van Zuid-Limburg onderdeel uitmaken van het bestuur van deze organisatie. Als gemeente moet u een substantieel bedrag overmaken aan de VRZL en, als ik het goed gezien heb, nemen die kosten alleen maar toe.

Waar gaat het om?

De gemeente EM is een grote gemeente qua oppervlak en ligt aan twee zijden met de grenzen tegen België aan. EM is dus een grensgemeente. Het gevolg van het feit dat we een grensgemeente zijn is dat we, veel en in toenemende mate, te maken hebben met allerlei grensoverschrijdende risico’s. Ik geef enkele voorbeelden waar u dan aan moet denken en zal me daarbij beperken tot zaken die aan de VRZL gerelateerd zouden moeten zijn. Ik zeg nadrukkelijk “zouden moeten zijn” omdat in vele gevallen de VRZL lijkt te denken dat de grens ons tegen van alles en nog wat beschermt.

Waar moet u aan denken?

  • Waterverontreiniging :  de Maas en Voer stromen door onze gemeente. Denk vooral aan grote scheepvaart met extreem gevaarlijke stoffen bij Trilogieport, een gigantische Belgische haven van op 4 km afstand van Eijsden.
  • Luchtverontreiniging : Belgische fabrieken als de CBR  en Knauf produceren dagelijks zeer gevaarlijke uitlaatgassen en fijn- en ultra-fijnstof.
  • Treinverkeer dwars door de gemeente, denk aan gemiddeld vier wagonstellen met zwaar gif en zonder de benodigde spoor- beveiliging, die dagelijks door onze gemeente denderen.
  • A2-verkeer door de gemeente met ook gevaarlijke stoffen.
  • Een BRZO-bedrijf onmiddellijk naast, haast in, de kern Eijsden.
  • Vliegvelden (meervoud) aan alle zijden van de gemeente.
  • Een stokoude, gammele, kerncentrale als naaste buur.

Het zal u niet verbazen dat ik het met name over deze laatste twee punten wil hebben vanavond. Ik wil u ervan proberen te doordringen dat onze VRZL faalt zodra het gaat over grensoverschrijdende rampenbestrijding en de problemen over de grens liever ontwijkt via “valspositivisme” dan door de daadwerkelijke veroorzakers van de problemen aan te pakken! Deze houding brengt ons in deze specifieke gemeente in groot gevaar op het moment dat er iets mis gaat op een van de bovengenoemde punten.

Vliegvelden:

Afgelopen zaterdag in “De Limburger” Het hoger luchtruim (vanaf 7,5 km) boven en rondom Limburg behoort tot de drukste ter wereld. „

De gemeente EM is omgeven door vliegvelden, als bekendste MAA en minstens even berucht Liège Airport, ongeveer 20 km ten zuiden van de kern Eijsden. In April 2013 gaf het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu een groot deel van zuidelijk Zuid-Limburg qua luchtverkeersleiding over aan de Belgische luchtverkeersleiding Belgocontrol, tegenwoordig bekend onder de naam Skeyes. De gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend: Skeyes stuurt al haar vliegtuigen over het weggegeven stukje Nederland en lijkt niet van plan daarmee te stoppen. Verder gaan vliegroutes naar Düsseldorf en Brussel op ongeveer 3500 meter over onze gemeente. Dan zijn er nog internationale vluchten waarvan de corridors ook via onze gemeente lopen. 

De VRZL meent echter dat het niet nodig is om voor onze gemeente ook een rampenbestrijdingsplan te schrijven. Er is een RBP voor MAA en AWACS (toch ook over de grens?!) en voor Chemelot en hoogwater bij de Maas.
Vreemd genoeg is er voor alle andere grensoverschrijdende “gevallen” geen rampenplan, dus ook niet voor de vele vrachtvliegtuigen die bij nacht en ontij over zuidelijk Zuid-Limburg denderen met, ook voor de VRZL, onbekende lading. Het noorden van EM valt onder MAA, het zuiden bestaat niet want dat is “België” geworden?
De VRZL schrijft: “Naast MAA is er ook een luchthaven nét over de grens bij Schinveld; in het Duitse Geilenkirchen ligt namelijk een NAVO-vliegbasis. Hoewel deze vliegbasis niet op Zuid-Limburgs grondgebied ligt, ligt de start- en landingsbaan van deze vliegbasis zo dicht bij de Nederlandse grens dat we ook hier rekening houden met de eventuele risico’s voor onze inwoners.”

Voorzitter, de schoenen vallen me uit! Sinds april 2013 is de lucht boven het zuidelijk deel van de gemeente in Belgische handen en zijn de risico’s gigantisch en toch denkt de VRZL dat er maar twee vliegvelden die een RBP verdienen?
De gemeente EM betaald in ruime mate aan de VRZL en verdient dus ook een RBP. Ik kan niet begrijpen dat we inmiddels, meer dan zes jaar verder, nog in de ontkenningsfase zitten en dat EM nog steeds geen RBP heeft, de energie die gestoken is in het ontkennen had beter gestoken kunnen worden in een RBP!

Tihange:

Twee jaar geleden stonden meer dan 50.000 mensen hand in hand dwars door onze gemeente om hun ongenoegen te uiten dat de kerncentrales in Doel en Tihange nog steeds niet gesloten waren. Twee(!) jaar verder ziet het er slechter uit dan ooit tevoren. Afgelopen weekend kwamen er berichten uit België dat Engie van mening is dat de bijna oudste kerncentrale ter wereld, Tihange I, gerust nog eens twintig jaar langer mee kan.Die 50.000 mensen waren ongerust en zijn dat nog steeds.

De VRZL reageerde met valspositivisme, gebaseerd op een halfslachtig onderzoek van de ANVS dat uitging van een minimale risico omdat de de gevolgen niet onderzocht werden n.b. risico = kans * gevolg. 

De VRZL besloot vervolgens tot een PR offensief met een dermate groot fabeltjeskrant-gehalte dat de berichten op de website van de VRZL verder door niemand meer serieus te nemen zijn op dit onderwerp: “De kans op een stralingsongeval in de kerncentrale van Tihange is heel klein. De kans op een stralingsongeval met gevolgen voor Zuid-Limburg is nog veel kleiner

(risico = kans * gevolg)

Snaveltjes toe en slaap lekker! 

Voorzitter, het is en blijft onveilig om naast een kerncentrale te wonen en de laatste berichten van wethouder Custers op de website van EM maken het niet veel beter: “Op landelijk niveau moeten we misschien toch aan kernenergie denken, want dat is veiliger dan we vaak denken”? Twee jaar na de mensenketting voelt deze zin als een slag in het gezicht van alle mensen die hun onveiligheidsgevoel hebben geuit door massaal te protesteren.

De VRZL faalt wederom! De VRZL heeft destijds al geweigerd om de mensenketting te steunen, slecht vier burgemeesters gaven hun steun. De voorzitster van de VRZL probeerde destijds zelfs geregeld om de mensenketting tegen te werken. De VRZL is namelijk een politiek gestuurde organisatie en dus moet diezelfde politiek ook bijsturen.

Sinds de mensenketting lijkt de VRZL zich volledig gegooid te hebben op de valium-tactiek. Sus mensen in slaap en ze vergeten het wel weer.

Voorzitter, ik ga afronden,

De VRZL heeft géén evacuatieplan om de miljoenen mensen die naar het noorden zullen gaan rijden na een kernramp in Tihange veilig weg te geleiden. De VRZL denkt aan de grens (EM) decontaminatieposten op te stellen en daar mensen voor te vinden die de grenzen tijdig zullen sluiten. Dat is fictie. Met een gemiddelde windrichting uit het zuid-westen en een snelheid van 50Km per uur is “de wolk” binnen een half uur bij ons. In onze gemeente zullen daardoor nog maar weinige mensen kunnen vluchten.

Negen jaar geleden was er helemaal geen RBP en wist niemand van het bestaan van Tihange, ook binnen de VRZL was het oorverdovend stil.

Uitgaande van de bijzondere ligging van EM roep ik onze raad op om straks slechts VOORWAARDELIJK akkoord te gaan met de begroting van de VRZL. 

Die voorwaarde zou moeten zijn dat de VRZL eerst zal moeten komen met een RBP (vliegtuigramp) voor het zuiden van onze gemeente en met een gedegen evacuatieplan voor een mogelijke(!) kernramp in Tihange voor heel Zuid-Limburg.

Ontkenning van grensoverschrijdende rampen en risico’s mag nooit een optie zijn voor ons, ook EM heeft recht op veiligheid en daar draagt de VRZL verantwoording voor en onze gemeenteraad kan daar opdracht toe geven. Laat u niet verleiden maar stel harde eisen, dat is mijn advies, en daar zult u het mee moeten doen…

Dank voor uw aandacht,

Rob Hoenen 

P E R S B E R I C H T Wob-verzoek vliegtuigoverlast Eijsden toont aan: Belgische overheid eist geheimhouding en Nederlands Ministerie blijkt bang en niet daadkrachtig

Eijsden wordt sinds april 2013 geplaagd door vliegtuigoverlast, veroorzaakt door Belgische vliegtuigen die over (Nederlands) Eijsden landen en opstijgen op de meest ongewenste, vaak nachtelijke, tijdstippen.Sindsdien hebben er zich al vele mensen, ngo’s, politieke en bestuurlijke organen over uitgesproken. Vele beloftes zijn er gedaan maar weinig van die beloftes zijn nagekomen laat staan dat er daadwerkelijk iets is veranderd aan het feit dat de Belgische luchtverkeersleiding Skeyes onverminderd misbruik blijft maken van het “per ongeluk” aan België “weggegeven” luchtruim boven Eijsden. Liège Airport profiteert daarmee van een “foutje” dat het ministerie van I en W in april 2013 maakte ten koste van het woongenot van vele mensen in zuidelijk Zuid-Limburg. natuur, milieu, volksgezondheid en het klimaat van zuidelijk Zuid-Limburg worden door “Den Haag” daarmee letterlijk opgeofferd aan België.
Op 9 Mei 2018 diende Eijsdenaar Rob Hoenen, met een beroep op de wet openbaarheid bestuur, daarom een aantal vragen in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ( Zie bijlagen ) De uitspraak op dit WOB-verzoek is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/11/27/wob-verzoek-over-het-luchtruim-eijsden
Het besluit op zich is al ronduit onthutsend te noemen. Een wirwar van mails aan de Belgische overheid, taalproblemen en vooral een enorme angst van de Nederlandse overheid om de Belgische overheid stevig aan te pakken spreekt uit de, over een immens lange periode uitgesmeerde, communicatielijst.Opvallend zijn de enorme gaten die in de tijdlijn zitten. Periodes die, nu de uitspraak op het bezwaar tav het WOB-besluit bekend is, er alleen maar op kunnen duiden dat er vele maanden, soms bijna een jaar lang, niets met “het dossier Eijsden” vanuit het Ministerie van I en W is gedaan, anders dan passief monitoren van de situatie. Dit in tegenstelling tot de soms ferme beloftes van ministers en staatssecretarissen, bijvoorbeeld : https://www.1limburg.nl/drastische-maatregelen-wanneer-overlast-niet-afneemt?context=default
Nog stuitender is dat de Belgische overheid elke medewerking aan openbaarheid weigert te geven in het dossier Eijsden. In het WOB-besluit is iedere communicatie van de Belgische overheid en de Belgische luchtverkeersleiding geheel onleesbaar gemaakt. Het feit dat “de betrekkingen tussen België en Nederland kunnen worden geschaad als de documenten openbaar zouden worden” weegt nadrukkelijk harder voor de Nederlandse overheid dan de belangen van de inwoners van zuidelijk Zuid-Limburg die nota bene door diezelfde Nederlandse overheid in deze ongewenste situatie zijn gebracht!
Last but not least, gaan zelfs de persoonlijke belangen van “betrokken ambtenaren” vóór de rechten van de getroffen inwoners, volgens de uitspraak op het WOB-bezwaar.
Na een onderzoek van meer dan een jaar komt hiermee aan een frustrerend, voorlopig, eind aan dit verhaal. De samenvatting is dat er heel veel geheimen in dit dossier zijn, er een ongezonde angst heerst bij de Nederlandse overheid om keiharde afspraken te maken over een Nederlands(!) stukje luchtgebied. Bij het lezen van de lijvige communicatie (uitsluitend het Nederlands gedeelte dus) kun je niet eraan ontkomen dat het “dossier Eijsden” voor het ministerie van I en W bepaald geen prioriteit heeft. 
Maar, wat echt volledig onverklaarbaar is, is het feit dat de luchtruimwijziging die begonnen is met “een foutje” niet simpel rechtgezet kan worden door middel van een nieuwe verdeling van het luchtgebied waarbij de grens niet midden door zuidelijk Zuid-Limburg loopt maar gewoon, rechtdoor, bij ’s landsgrenzen.
Waarom weigert België iedere vorm van openbaarheid in dit dossier? Welk groter landsbelang is hier in het geding, dat zo groot is, dat zelfs een stukje Nederland hiervoor opgeofferd mag worden?
P.s. Het wachten is nu op het rapport n.a.v. “onafhankelijk onderzoek” dat door Minister van Nieuwenhuizen maanden geleden beloofd is https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181205_00083192/expert-zoekt-oplossing-voor-overlast-bierset-in-eijsden , https://www.1limburg.nl/blij-met-extern-onderzoek-overlast-vliegverkeer-voor-luik?context=default

Bijlagen:
https://www.jezultermaarwonen.nl/documents/vliegtuigoverlast/WOB/WOB%20verzoek%20Min%20I%20en%20W%20anoniem.pdf

https://www.jezultermaarwonen.nl/documents/vliegtuigoverlast/WOB/Besluit%20bezwaarschrift%20WOB-besluit%20luchtruimwijziging%20Eijsden.pdf

https://www.jezultermaarwonen.nl/documents/vliegtuigoverlast/WOB/Inventarislijst+WOB+Eijsden+%28gebonden%29.pdf

Korte info:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vliegtuiglawaai-eijsden-almaar-erger/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/grote-overlast-in-limburg-door-vliegtuigen-uit-belgie/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/fout-ministerie-im-zorgt-voor-flinke-overlast/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-11-08-2016/
https://www.1limburg.nl/zoeken?s=bierset
https://www.limburger.nl/zoeken?keyword=bierset